เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน 100% (21 พ.ย. 2565)
ภาพข่าว

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน 100% ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านต๊ำ และอสม.ตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมโครงการฯ และร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง วิธีคัดแยกขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียก ในครัวเรือน ตามบ้านเรือน หมู่ที่ 1 - 13 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 428

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม