เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี (27 ธ.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวทัศณี ยานะ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 และเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โดย นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านต๊ำ หมู่ที่ 1 – 13 ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 72

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม