เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชาสัมพันธ์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ในเขตตำบลบ้านต๊ำ (13 มิ.ย. 2567)
ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย พ.จ.อ.วัชพล สมปาน หัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ดำเนินการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ พร้อมตรวจสอบการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ของบุคลากรในหน่วยงาน ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เพื่อประชาสัมพันธ์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ในเขตตำบลบ้านต๊ำ เพื่อปลุกจิตสำนึก และกระตุ้นให้ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ให้เกิดความตระหนักในการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ในการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 46

ภาพกิจกรรมรวม