เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
อบรมโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปี 2567 (15 ม.ค. 2567)
ภาพข่าว

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 08.00 - 12.00 น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้จัดอบรมโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปี 2567 โดย นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ มอบหมายให้ นายสายเปลี่ยน งามเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม พร้อมด้วย ประธานสภา สมาชิกสภา ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นิติกร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน นักพัฒนาชุมชน และผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ร่วมโครงการผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนบ้านต๊าใน หมู่ที่ 9 เข้าร่วมอบรม ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 119

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม