เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ส่งมอบบัตรเลือกตั้งหีบบัตรเลือกตั้ง (6 เม.ย. 2567)
ภาพข่าว

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้ส่งมอบบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง เอกสารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เขตเลือกตั้งที่ 2 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) โดยมี นางณภัค สร้อยนาค ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ พร้อมคณะกรรมการฯ และผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ฝ่ายเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง ฝ่ายส่งมอบบัตรเลือกตั้ง สายรัดหีบบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง คูหาเลือกตั้ง ป้ายประกาศ เอกสารที่เกี่ยวข้อง และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ร่วมดำเนินการส่งมอบบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง เอกสารแบบพิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งฯ ให้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เขตเลือกตั้งที่ 2 ทุกหน่วยเลือกตั้ง เพื่อให้ กปน.นำไปเก็บรักษาไว้ในที่ที่ปลอดภัย ก่อนนำไปใช้ในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ ในวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 ในการนี้มี นายสุวรรณ แสงสีชุมพู รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำจังหวัดพะเยา เข้าร่วมสังเกตการณ์และดูแลความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 44