เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต.) (26 พ.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นำโดย นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย ประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านต๊ำ คณะครูนักเรียนบ้านต๊ำพระแล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ และอสม.ตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมโครงการป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต.) กิจกรรมการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และติดป้ายเบอร์สายด่วน เพื่อช่วยเหลือประชาชนภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ระดับตำบล การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความรุนแรง การให้ความช่วยเหลือ การแจ้งเหตุ เพื่อช่วยเหลือหรือส่งต่อผู้ประสบปัญหา โดยเริ่มเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนบ้านต๊ำพระแล และพื้นที่โดยรอบชุมชน หมู่ที่ 7 , 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 144

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม