เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ออกหน่วยให้บริการรับชำระภาษี บ้านต๊ำพระแล ม.7 (14 มิ.ย. 2566)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้ออกหน่วยให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศาลาเอนกประสงค์หน้าวัดต๊ำพระแล หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 185

ภาพกิจกรรมรวม