เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อและการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือกออกประจำปี 2567 (17 พ.ค. 2567)
ภาพข่าว

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตําบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อและการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือกออกประจำปี 2567 พร้อมด้วย ประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอสม. หมู่ที่ 1 – 13 ตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าว โดยมีวิทยากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านต๊ำ มาให้ความรู้ ในการนี้ ได้มอบป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ และทรายอะเบท ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 58

ภาพกิจกรรมรวม