เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านต๊ำ (27 มิ.ย. 2566)
ภาพข่าว

วันอังคาร 27 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ มอบหมายให้ นางณภัค สร้อยนาค ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ และนางสาวกัลยาณี ห่านตระกูล หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านต๊ำ พร้อมพบปะพูดคุยและให้กำลังใจผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ วัดต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 134

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม