เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
กิจกรรมการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 (18 ก.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ มอบหมายให้ นางณภัค สร้อยนาค ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย นางสาวกัลยาณี ห่านตระกูล หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ และนางจุราภรณ์ ศรีวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ปัญหาจากการซื้อสินค้าออนไลน์ แนะนำแหล่งท่องเที่ยวของตำบลบ้านต๊ำ และกิจกรรมสันทนาการ ให้กับผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านต๊ำ วัดต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 134

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม