เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ ตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของ "เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ" (21 ก.ค. 2566)
ภาพข่าว

#เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ???? ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ ตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของ "เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ" สามารถกรอกแบบสอบถามดังกล่าวโดยการแสกนคิวอาร์โค้ด หรือกดลิงค์ https://bit.ly/LPAsurvey66 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2566
             โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนา ส่งเสริม และปรับปรุงบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 136