เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านระบบการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ต.บ้านต๊ำ (26 ก.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านระบบการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ ประจำปี 2566 โดย นางสาวทัศณี ยานะ ประธาน ศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการปฐมพยาบาลในเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยทีมวิทยากร ว่าที่ รต.มนัสชัย สุขศรี นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทีมงาน อบต.จำป่าหวาย และนายวสันต์ แสนจิตต์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แม่นาเรือ ในการนี้ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ระหว่าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม เทศบาลตำบลสันป่าม่วง เทศบาลตำบลท่าจำปี เทศบาลตำบลบ้านใหม่ และเทศบาลตำบลแม่ปืม ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 190

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม