เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำประจำเดือนมกราคม 2567 (2 ม.ค. 2567)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำประจำเดือนมกราคม 2567 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อแจ้งกิจกรรมประจำเดือนมกราคม 2566 ของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ พร้อมทั้งแจ้งข้อราชการต่างๆของอำเภอและจังหวัด ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 110

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม