เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีในโรงเรียน "ต๊ำพระแลเกมส์" (10 ต.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน “ต๊ำพระแลเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย รองประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ร่วมเป็นเกียรติและร่วมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน วิ่งซุปเปอร์แมน กับ คณะครูโรงเรียนบ้านต๊ำพระแล โดยมี ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านต๊ำ ร่วมเป็นเกียรติ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านต๊ำพระแล ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 142

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม