เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบ้านต๊ำ (15 มี.ค. 2567)
ภาพข่าว

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ มอบหมายให้ นายสายเปลี่ยน งามเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมจัดงานสตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย นายภานุวัฒน์ วงค์กา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ นางณภัค สร้อยนาค ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบ้านต๊ำ เพื่อปรึกษาหาหรือเตรียมกิจกรรมวันสตรีสากล ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 45

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม