เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาร้องเรียนน้ำท่วมขัง หมู่ที่ 5 (31 ส.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย สมาชิกสภา รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และนิติกรชำนาญการ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาร้องเรียนน้ำท่วมขัง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 123

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม