เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
จิตอาสาปรับภูมิทัศน์ทาสีสะพานในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ (14 พ.ย. 2566)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านต๊ำ คณะครู อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ สถาบันแห่งการจัดการแห่งแปซิฟิค และจิตอาสาตำบลบ้านต๊ำ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปรับภูมิทัศน์ทาสีสะพาน ตัดหญ้า และเก็บขยะ สองข้างทางบริเวณแยกบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 13 ไปจนถึง บ้านต๊ำดอนมูล หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านต๊ำ นอกจากนี้ยังได้ช่วยกันล้างทำความสะอาดตลาดรุ่งกมล ณ บ้านต๊ำน้ำล้อม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อสุขอนามัยที่ดี ทำให้ตลาดมีความสะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภคและลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรค ของชาวตำบลบ้านต๊ำ และผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดแห่งนี้

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 121

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม