เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมการติดตาม กำกับ ดูแล และช่วยเหลือผู้ผ่านการอบรมฯยาเสพติดฯ (8 ธ.ค. 2566)
ภาพข่าว
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา ประธานศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดพะเยา สาขา อำเภอเมือง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ) เป็นประธานเปิดการประชุมการติดตาม กำกับ ดูแล และช่วยเหลือผู้ผ่านการอบรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด พร้อมด้วย คณะกรรมการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินการฟื้นฟูสภาพทางสังคม สนับสนุนและช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 103

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม