เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำร่วมประชุม เพื่อชี้แจงงบประมาณ ประจำปี 2566 (5 มี.ค. 2567)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวจิรารัตน์ ตันวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงงบประมาณ ประจำปี 2566 ที่ผ่านมา ชี้แจงการจัดทำโครงการประจำปีงบประมาณ 2567 การจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และพิจารณาโครงการ ปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 98

ภาพกิจกรรมรวม