เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ร่วมกิจกรรมวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๊ำพระแล (12 ม.ค. 2567)
ภาพข่าว

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ มอบหมายให้ นายภานุวัฒน์ วงค์กา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย นางณภัค สร้อยนาค ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ นางสาวกัลยาณี ห่านตระกูล หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชการ และนายวาทิต ฟักแก้ว นิติกรชำนาญการ ร่วมกิจกรรมวันเด็กและมอบขนมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๊ำพระแล เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในการนี้ได้ร่วมรับมอบที่นอนเด็กจาก น.ส ศิวาพร จำปา นายศนันธฉัตร ทองเลิศ และนายจีรศักดิ์ จันทิ และรับมอบขนมจากผู้ใหญ่ใจดี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๊ำพระแล (อาคารชั่วคราวโรงเรียนบ้านต๊ำม่อน) ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 133

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม