เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ (28 ธ.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ โดย นายบรรจง อ้อยหอม ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว เพื่อแจ้งผลการดำเนินงาน ปีที่ 17 ไตรมาสแรก ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก ปีที่ 17/2567 และการขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ปี 2568 ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 84

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม