เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนดี ต.บ้านต๊ำ (7 มิ.ย. 2566)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดประชุมโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนดีในเขตพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมประชุมและพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษา และให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเรียนดี และยากจน ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 130

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม