เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมเตรียมการตรวจประเมิน ITA ประจำปี 2565 (29 มี.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายภานุวัฒน์ วงค์กา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย นางณภัค สร้อยนาค ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ หัวหน้าส่วนราชการ นิติกร และนักประชาสัมพันธ์ ได้ประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมการตรวจประเมิน ITA ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 696

ภาพกิจกรรมรวม