เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
การรับสมัครรับเลือกตั้ง สท.เขต2 (วันที่ 2) (27 ก.พ. 2567)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นางณภัค สร้อยนาค ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ) พร้อมด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ และกรรมการช่วยเหลือผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ทำการเปิดสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เขตเลือกตั้งที่ 2 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) เป็นวันที่ 2 โดยมีผู้มาสมัครจำนวน 1 คน และในเวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา ได้เข้ามาตรวจติดตามการรับสมัครดังกล่าว ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา สำหรับการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เขตเลือกตั้งที่ 2 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) จะรับสมัครไปจนถึงวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 67

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม