เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต๊ำพระแล (29 ก.พ. 2567)
ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตําบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย นายสายเปลี่ยน งามเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ นางณ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ นางนัยนา ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต๊ำพระแล ในการขอใช้พื้นที่โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล ที่ตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุในความครอบครองดูแลใช้ประโยชน์ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ และให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ เป็นสถานที่จัดกิจกรรมภายในตำบล งานประเพณี เป็นลานกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชน ณ โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 101

ภาพกิจกรรมรวม