เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
สรุปผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เขตเลือกตั้งที่ 2 (7 เม.ย. 2567)
ภาพข่าว

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 เวลา 19.00 น. สรุปผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เขตเลือกตั้งที่ 2 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) อย่างไม่เป็นทางการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 49

ภาพกิจกรรมรวม