เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ยกต้นไม้ขวางลำน้ำแม่ต๊ำ ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 (14 ก.ย. 2566)
ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ หัวหน้าฝ่ายปกครอง นิติกรชำนาญการ และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการยกต้นไม้ขวางลำน้ำแม่ต๊ำ ในพื้นที่ หมู่ 5 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อไม่ให้มีสิ่งกีดขวางลำน้ำ ช่วยเร่งระบายน้ำในช่วงที่ฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลาก และป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 101

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม