เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ (8 มี.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ให้กับผู้พิการ และผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง และผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย ครอบครัวผู้พิการ และผู้สูงอายุ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาแล้ว จำนวน 8 หลัง ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 730

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม