เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการหลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง (1 เม.ย. 2567)
ภาพข่าว

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ นายธนเดช นามบ้าน ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดโครงการหลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ประจำหน่วยการเลือกตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำหรับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดย นายณทองเดช ณปุญญฤทธิ์ ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เป็นวิทยากรให้ความรู้ และ นางณภัค สร้อยนาค ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ) ร่วมดูแลและดำเนินการจัดการโครงการดังกล่าว โดยมี คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งฯ ตำบลบ้านต๊ำ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13 เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 59

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม