เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการให้แก่ผู้สูงอายุตำบลบ้านต๊ำ (10 เม.ย. 2567)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมโครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการให้แก่ผู้สูงอายุตำบลบ้านต๊ำ เพื่อลดปัญหาภาวะโรคซึมเศร้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ และประธานผู้สูงอายุตำบลบ้านต๊ำ หมู่ที่ 1 – 13 เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 38

ภาพกิจกรรมรวม