เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 วันที่ 1 (11 เม.ย. 2567)
ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ/ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.ทต.บ้านต๊ำ) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้บูรณาการด้านความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับ ฝ่ายปกครองท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยสารวัตรแพทย์ประจำตำบล รพ.สต. อปพร. อสม. จนท.ตำรวจตู้ยาม และจิตอาสา ตำบลบ้านต๊ำ ได้ร่วมเปิดจุดบริการประชาชน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2567 ณ บริเวณสี่แยกบ้านต๊ำน้ำล้อม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในการนี้ นายอัฒฑชัย เอื้อหยิ่งศักดิ์ ปลัดอำเภอเมืองพะเยา ได้มาตรวจเยี่ยม พร้อมแนะแนวทางในการปฏิบัติงานในการบริการประชาชนตลอดช่วง 7 วันอันตราย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 53

ภาพกิจกรรมรวม