เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
เข้าร่วมรดน้ำขอพร นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ (22 เม.ย. 2567)
ภาพข่าว

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. นำโดย นางณภัค สร้อยนาค ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมรดน้ำขอพร นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ นายสายเปลี่ยน งามเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ นายภานุวัฒน์ วงค์กา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ นายพนมกฤตย์ พรหมวิชัย เจ้าพนักงานสาธารณสุข และนายมานัส หลักฐาน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่เมือง ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 66

ภาพกิจกรรมรวม