เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ร่วมรดน้ำขอพรจาก นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา (25 เม.ย. 2567)
ภาพข่าว

วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตําบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และเจ้าพนักงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ร่วมรดน้ำขอพรจาก นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายธวัช สุทธวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เนื่องในประเพณีปีใหม่ไทย ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 66

ภาพกิจกรรมรวม