เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการส่งเสริมภูมิป้องกันการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2567 (16 พ.ค. 2567)
ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตําบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมภูมิป้องกันการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2567 พร้อมด้วย ประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าว โดยมีวิทยากรจาก สภาองค์กรผู้บริโภค และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านต๊ำ มาให้ความรู้ ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 75

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม