เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
กิจกรรมย่อยเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (28 พ.ค. 2567)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ กำนันตำบลบ้านต๊ำ และผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรมย่อยเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และจังหวัดน่าน) โดยมี นายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมดังกล่าว และ นายธีรเดช ขัติยะ ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ ศูนย์ ปภ.เขต 15 เชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรมจากหมู่บ้านพื้นที่เสี่ยง หมู่ที่ 6 , 8 , 9 ตำบลบ้านต๊ำ จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 57

ภาพกิจกรรมรวม