เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร (23 มี.ค. 2565)
ภาพข่าว

ด้วย อบจ.พะเยา จะดำเนินการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายห้วยก๊อด หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านต๋อม เชื่อมหมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่ง หจก.เกียรติเกรียงไกร ก่อสร้าง ได้ทำสัญญาจ้างกับ อบจ.พะเยา เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จึงขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชนตำบลบ้านต๊ำที่ใช้ถนนเพื่อการเกษตรดังกล่าว อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 470