เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อตำบลบ้านต๊ำ ครั้งที่ 6/2565 (28 มี.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อตำบลบ้านต๊ำ (นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ) เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อตำบลบ้านต๊ำ ครั้งที่ 6/2565 พร้อมด้วย คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมประชุม เพื่อแจ้งสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ของตำบลบ้านต๊ำ โดยร่วมหาแนวทางการป้องกันตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปรึกษาหารือการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ติดเชื้อ และผู้ที่กักตัว ในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 287

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม