เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงในพื้นที่ (24 ก.พ. 2566)
ภาพข่าว

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ มอบหมายให้ นายสายเปลี่ยน งามเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดการประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล ตามโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล “แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปี 2566 โดยมี เลขานุการนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ หัวหน้าฝ่ายปกครอง กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านต๊ำ เข้าประชุมร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา เพื่อชี้แจงแผนงานระดับตำบล ด้านความมั่นคงในพื้นที่ ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 190

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม