เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 (18 ม.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นิติกร เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ และ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ได้ลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จำนวน 2 เส้นทาง ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 427

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม