เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ตรวจติดตามการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ (30 มี.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วยนายกฤษตเมธ จรูญรัตนวิเชียร เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ ได้ตรวจติดตามการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพลังงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 21 ระบบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 934

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม