เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำประจำเดือน เมษายน 2565 (5 เม.ย. 2565)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดการประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำประจำเดือน เมษายน 2565 เพื่อแจ้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ การจัดกิจกรรมในโครงการเฉลิมพระเกียรติ และการตั้งจุดตรวจและจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างห้วงวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 บริเวณสี่แยกบ้านต๊ำน้ำล้อม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต๊ำ ในการนี้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ ได้เน้นย้ำให้พนักงานเทศบาลทุกคนปฏิบัติราชการตามระเบียบกฎหมายและให้ปฏิบัติตนตามประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม และเน้นย้ำนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 713

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม