เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565 (30 มิ.ย. 2565)
ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นำโดย นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย นายภานุวัฒน์ วงศ์กา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ นางณภัค สร้อยนาค ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565 จากคณะกรรมการประเมินฯ คณะที่ 2 ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยการประเมินเป็นไปโดยความเรียบร้อย

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 409

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม