เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 (11 เม.ย. 2565)
ภาพข่าว

วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565 นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อปพร. อสม. และจิตอาสา ตำบลบ้านต๊ำ ร่วมเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2565 และขอขอบคุณบริษัท นิ่มลิสซิ่ง จำกัด สาขาบ้านต๊ำ ที่สนับสนุนน้ำดื่มให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการบริการประชาชน สี่แยกบ้านต๊ำน้ำล้อม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 416

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม