เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมบันทึกข้อตกลงในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการฯ (25 ก.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดการประชุมบันทึกข้อตกลงในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา นักพัฒนาชุมชน และผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมประชุมร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 , 3 , 6 , 9 , 12 ตำบลบ้านต๊ำ ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 171

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม