เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
อบรมโครงการแผนการจัดบริการให้ความรู้สิทธิคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ (20 ก.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ ได้มอบหมายให้ นายภานุวัฒน์ วงศ์กา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการแผนการจัดบริการให้ความรู้สิทธิคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้พิการในเรื่องสิทธิและสวัสดิการคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ.2556 และแก้ไขเพิ่มเติม ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานที่สนับสนุนการประกอบอาชีพของคนพิการ โดยมี นางณภัค สร้อยนาค ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ และนายอดุลย์ อ้อยหวาน กำนันตำบลบ้านต๊ำ ได้ร่วมเป็นเกียรติในโครงการดังกล่าว ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านต๊ำน้ำล้อม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 462

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม