เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ 4/65 (28 ก.ย. 2565)
ภาพข่าว

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.00น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ครั้งที่ 4/2565 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 329

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม