เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประเพณีสรงน้ำพระธาตุโป่งขาม (5 ก.พ. 2566)
ภาพข่าว

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนพระรัตนตรัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ และประชาชนตำบลบ้านต๊ำร่วมงานสรงน้ำพระธาตุโป่งขาม ณ วัดพระธาตุโป่งขาม หมู่ที่ 10 ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ปฏิบัติสืบต่อไป

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 240