เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ครั้งที่ 1/2566 (1 มี.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ครั้งที่ 1 โดยมี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อชี้แจงการจัดทำโครงการประจำปีงบประมาณ 2566 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 201

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม