เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน/กั้นน้ำบ้านนายสมยงค์ ม.5 (22 มี.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย นายสายเปลี่ยน งามเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ นายภานุวัฒน์ วงค์กา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ ส.ต.อ.สง่า เดชะบูรณ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และนายวาทิต ฟักแก้ว นิติกร ชำนาญการ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน/กั้นน้ำ จุดบ้านนายสมยงค์ รวดเร็ว ถึงบ้าน นางศรีแพร ตำหนักที่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 138

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม