เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
อบรมโครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภค (15 มิ.ย. 2566)
ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ มอบหมายให้ นายภานุวัฒน์ วงค์กา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภค จัดโดย ประชาคมเอดส์ตำบลบ้านต๊ำ เน้นกลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่มีภาวะเสี่ยง โรคความดัน โรคเบาหวาน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 167

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม